Terapia grupowa Gdynia

Terapia grupowa Gdynia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą psychoterapii grupowej. Terapia grupowa Gdynia

Przed rozpoczęciem tej formy terapii konieczna jest konsultacja!
Rezerwuj online

Psychoterapia grupowa polega na regularnych spotkaniach w określonej grupie osób, którym przewodzi jeden lub dwóch terapeutów. Nie istnieje jeden prawidłowy schemat takiej formy terapii. Inaczej działają grupy terapeutyczne w terapii uzależnień, inaczej w przypadku osób chorych na schizofrenię, czy nerwice. Jedno jest pewne – terapia grupowa to przeciwieństwo terapii indywidualnej, w której leczenie polega wyłącznie na jednostkowym kontakcie pacjenta z terapeutą. Podobnie jak w terapii indywidualnej, istnieją różne nurty i modele, w których oparciu tworzony jest program terapii grupowej. Zależy to głównie od specjalizacji terapeutów i rodzaju schorzenia pacjentów.

Grupy, które organizujemy w Centrum Psychoterapii

  • Terapia osób zmagających się z lękiem.
  • Terapia zaburzeń odżywiania – bulimii, anoreksji, kompulsywnego objadania.
  • Pogłębiona terapia uzależnień (minimum 3 miesiące abstynencji).
  • Terapia DDA
  • Psychoterapia osób doświadczających samotności i trudności w relacjach (na przykład nieśmiałość, trudność w utrzymaniu stałego związku)
  • Spotkania dla mam – w ciąży i małym dzieckiem.
  • Terapia rozwojowa – dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej funkcjonować w relacjach z innymi i sobą.
  • Grupy treningowe – mindfulness, asertywności, jogi terapeutycznej

Ile trwa terapia grupowa?

Terapię grupową można podzielić na kilka rodzajów. Przede wszystkim wyróżniamy grupy otwarte i zamknięte.

  • W grupie otwartej terapia trwa cały czas – nowi uczestnicy dołączają w każdym tygodniu. Zmienność pacjentów sprawia, że uczestnicy mogą być na zupełnie różnych od siebie poziomach. Ma to swoje zalety – osoba, która dopiero rozpoczyna terapię, może skorzystać z porad doświadczonych pacjentów.
  • W grupie zamkniętej wszyscy uczestnicy rozpoczynają i kończą terapią razem, po określonym upływie czasu. Zależne jest to od intensywności spotkań. Wyróżniamy bowiem terapie odbywające się codziennie – w szpitalach psychiatrycznych na oddziałach dziennych lub zamkniętych, a także grupy, które spotykają się 1-2 razy w tygodniu.

Odpowiednia liczba uczestników terapii grupowej to 9-11, choć zdarza się, że osób jest więcej lub mniej. Istotne jest, żeby pacjentów nie było zbyt dużo, należy bowiem zapewnić wszystkim poczucie komfortu i możliwość swobodnego wypowiadania się.

Codzienna terapia grupowa organizowana w szpitalu trwa 12 tygodni. Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku i zajmują około 6 godzin. W przypadku innych grup wsparcia nie można wyznaczyć optymalnego czasu trwania terapii – zależny jest on od samopoczucia pacjenta. Poszczególne spotkania terapeutyczne trwają po 90-180 minut. “Wyzdrowienia” nie można spodziewać się z dniem zakończenia terapii. Ten długotrwały proces będzie odbywać się również po opuszczeniu grupy, a zebrana wiedza i doswiadczenie będą owocować w przyszłości.

Dla kogo jest terapia grupowa?

Osoby, które biorą udział w terapii, tworzą pewnego rodzaju społeczność, z jej strukturami i wewnętrznymi zależnościami. Odtwarzają one swój styl radzenia sobie i komunikowania się, którego używają poza gabinetem. Dzięki temu można „na żywo” obserwować, nazywać i modyfikować te postawy, które są odpowiedzialne za cierpienie pacjenta. Dlatego terapia grupowa przynosi najlepsze efekty wśród osób, które borykają się z problemami natury społecznej, takimi jak fobia społeczna. Z tego względu uczestnikami terapii grupowej są często osoby z zaburzeniami osobowości, które w trakcie leczenia zyskują możliwość do przepracowania swoich złych nawyków.

Korzyści płynące z terapii grupowej

Wszyscy uczestnicy terapii grupowej otrzymują wsparcie od pozostałych członków grupy, mogą wysłuchać ich historii i przestać odczuwać osamotnienie w swej chorobie. Świadomość, że chory nie jest jedyny na świecie ze swoimi problemami i dolegliwościami działa terapeutycznie i może więc wzbudzić chęć pomagania innym.

Osoby, które wcześniej odczuwały trudności w komunikacji z innymi podczas terapii mają okazję na poprawę swojego zachowania i samodoskonalenie. Sam proces terapeutyczny może nie być łatwy. Każdy pacjent przechodzi go inaczej, ale najważniejsza jest wytrwałość i stosowanie się do zaleceń terapeutów i lekarzy. Niewątpliwie pacjenci kończący terapię grupową odczuwają poprawę w swoim samopoczuciu i w relacjach z innymi osobami.

Terapia grupowa Gdynia