Katarzyna Krausa

Psychoterapia Gdynia

Kontakt 503993418 lub 504257799
Rezerwuj online

psychoterapia GdyniaDr Katarzyna Krausa

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz psychodietetykiem.
Specyfikę pracy psychologa poznawałam już podczas studiów (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, ścieżka kliniczna). W początkowym okresie pracy psychologicznej, pracowałam z osobami chorymi onkologicznie, cierpiącymi z powodu nerwic czy zaburzeń psychosomatycznych.

Ukończyłam I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W 2014 roku zakończyłam studia doktoranckie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, zakończone obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem tytułu naukowego doktora. W pracy doktorskiej badałam profil osobowościowy osób patologicznie otyłych, zakwalifikowanych do zabiegu zmniejszenia żołądka.
Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym a także studia podyplomowe z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Swój warsztat pracy doskonaliłam w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, gdzie pracowałam z pacjentami, cierpiącymi z powodu zaburzeń odżywiania a także po przebytych zawałach serca. Jako nauczyciel akademicki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadziłam zajęcia dydaktyczne ze studentami medycyny, fizjoterapii, pielęgniarstwa w języku polskim i angielskim. Tematyka zajęć odnosiła się do psychosomatyki, psychologii w medycynie, podstaw psychoterapii oraz komunikacji z pacjentem przyszłych lekarzy (podawanie diagnoz, praca z rodziną pacjenta, rozmowa z pacjentem onkologicznym).

psychoterapia Gdynia

Aby podnieść swoje kwalifikacje, w roku 2015 ukończyłam podyplomowe studia dietetyczne. Jako psychodietetyk łączę tradycyjne podejście dietetyczne z elementami psychoterapii. Układam zarówno indywidualne plany żywieniowe jak i monitoruję emocje pacjenta, motywując go w obliczu trudności. Kluczem do osiągnięcia przez pacjenta realnych zmian w myśleniu, jest regularna i systematyczna praca psychologiczna. Następnie dopiero zachodzi proces, który przekłada się na zmiany dysfunkcyjnych nawyków żywieniowych. Uważam, iż nieodłącznym elementem procesu uzyskiwania zdrowej wagi, przez osoby cierpiące z powodu zaburzeń odżywiania, jest współpraca z psychoterapeutą.
Obecnie, jako psychoterapeuta, pracuję z pacjentami z zaburzeniami natury psychosomatycznej, nerwicami, depresją, zaburzeniami odżywiania oraz osobowości. W mojej pracy korzystam także
z systemu biofeedback, dzięki któremu przeprowadzam trening skupienia, relaksacji, koncentracji uwagi oraz „pozbywania się” dręczących myśli .

terapia par, zaburzenia odżywiania, bulimia, anoreksja, zaburzenia osobowości psycholog dietetyk, terapia zaburzeń odżywiania Gdynia