CENTRUM PSYCHOTERAPII GDYNIA

Katarzyna Krausa – psychoterapia Gdynia


Zarezerwuj wizytę…

Dr Katarzyna Krausa

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz psychodietetykiem.
Specyfikę pracy psychologa poznawałam już podczas studiów (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, ścieżka kliniczna). W początkowym okresie pracy psychologicznej, pracowałam z osobami chorymi onkologicznie, którzy cierpieli także z powodu nerwic czy zaburzeń psychosomatycznych.

Ukończyłam I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W 2014 roku zakończyłam studia doktoranckie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, które zakończyły obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem tytułu naukowego doktora.

W pracy doktorskiej badałam profil osobowościowy osób patologicznie otyłych, zakwalifikowanych do zabiegu zmniejszenia żołądka.

Doświadczenie zawodowe

Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, następnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Swój warsztat pracy doskonaliłam w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, gdzie pracowałam z pacjentami, cierpiącymi z powodu zaburzeń odżywiania, a także po przebytych zawałach serca. Jako nauczyciel akademicki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadziłam zajęcia dydaktyczne ze studentami medycyny, fizjoterapii, pielęgniarstwa w języku polskim i angielskim. Tematyka zajęć odnosiła się do psychosomatyki, psychologii w medycynie, podstaw psychoterapii oraz komunikacji z pacjentem przyszłych lekarzy (podawanie diagnoz, praca z rodziną pacjenta, rozmowa z pacjentem onkologicznym).

Zapraszam osoby, które zmagają się z depresją, lękiem, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, a także pary będące w kryzysie. Pracuję również z młodzieżą od 15 r.ż

Psychodietetyka

Aby podnieść swoje kwalifikacje, w roku 2015 ukończyłam podyplomowe studia dietetyczne. Jako psychodietetyk łączę tradycyjne podejście dietetyczne z elementami psychoterapii. Układam zarówno indywidualne plany żywieniowe jak i monitoruję emocje pacjenta, motywując go w obliczu trudności. Kluczem do osiągnięcia przez pacjenta realnych zmian w myśleniu, jest regularna i systematyczna praca psychologiczna. Następnie dopiero zachodzi proces, który przekłada się na zmiany dysfunkcyjnych nawyków żywieniowych. Uważam, iż nieodłącznym elementem procesu uzyskiwania zdrowej wagi, przez osoby cierpiące z powodu zaburzeń odżywiania, jest współpraca z psychoterapeutą.
Obecnie, jako psychoterapeuta, pracuję z pacjentami z zaburzeniami natury psychosomatycznej, nerwicami, depresją, zaburzeniami odżywiania oraz osobowości. W mojej pracy korzystam także
z systemu biofeedback, dzięki któremu przeprowadzam trening skupienia, relaksacji, koncentracji uwagi oraz „pozbywania się” dręczących myśli.

Psychoterapia Gdynia


Zarezerwuj wizytę…

młodzież, zaburzenia odżywiania, bulimia, anoreksja, zaburzenia osobowości psycholog dietetyk, terapia zaburzeń odżywiania Gdynia, psychoterapia młodzieży Gdynia, diagnoza osobowości

Przewiń do góry