Katarzyna Bera

Rezerwuj online

Katarzyna BeraPstchoterapeuta
psychoterapeuta w Gdyni

Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Aktualnie jestem na 3 roku kursu, który  przygotowuje  do egzaminu na certyfikat psychoterapeutyczny SNP PTP.

W latach 2013 – 2017 pracowałam jako psycholog w Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Węgorzewie. Następnie zbierałam doświadczenie zawodowe na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Medpharma. Jestem także konsultantem krajowym w Stowarzyszeniu Antymobbingowym „OSA”. Tu prowadzę grupę wsparcia oraz udzielam konsultacji indywidualnych dla osób w kryzysie.

Najbardziej cenię sobie styl pracy, w którym łączę konkretne techniki z różnych szkół terapeutycznych. Nurty terapeutyczne różnią się od siebie sposobem rozumienia i pracy z pacjentem. Zatem w jednej sytuacji skuteczniejsze może okazać się np. podejście systemowe, a w innej psychodynamiczne. Dlatego też w terapii integracyjnej dobieram podejście i technikę w zależności od tego kim jest pacjent i z jakim problemem/trudnością przychodzi.
Zapraszam pacjentów, którzy doświadczają następujących problemów:
  • doświadczenie przemocy, mobbingu
  • stany lękowe
  • depresja
  • zaburzenia osobowości
  • trudności w relacjach