Joanna Tokaj

Psychoterapeuta psycholog Gdynia

kontakt 504257799 lub 503993418

Psychoterapeuta psycholog GdyniaJoanna Tokaj

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły psychologii Społecznej w Sopocie (SWPS) . Realizowane bloki: psychologia kliniczna dorosłego człowieka; uzależnienia profilaktyka i terapia; interwencja kryzysowa.

Ukończyłam Kurs „ Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” w Warszawie prowadzone przez Wernera Schutze i Renatę Wojtyńską.

Jestem w trakcie 4 letnich podyplomowych studiów psychoterapeutycznych poznawczo-behawioralnych. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Doświadczenie w pracy Psychoterapeuta psycholog Gdynia:

Od 7 lat pracuje z osobami po kryzysach psychicznych( 4 letnie- doświadczenie pracy w całodobowej placówce dla osób po kryzysach psychicznych- Hostel Projekt „Inkubator Samodzielności”), brałam udział w projektach aktywizacji zawodowej osób po kryzysach psychicznych, doświadczenie w pracy z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną w Zespole ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych ( depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, nerwice, schizofrenia, depresja dwubiegunowa, osoby po udarze mózgu).

Obecnie pracuję w Zespole ds. Doradztwa i Aktywizacji osób niepełnosprawnych( z osobami dorosłymi) oraz w szkole podstawowej z dziećmi i rodzicami.

Doświadczenie w prowadzeniu grup oraz terapii rodzin:

Cykl warsztatów „wzmacniamy siebie” dla rodzin i osób najbliższych, które mają w swoim otoczeniu osobę chorującą psychicznie ( w Miejskim Ośrodku Samopomocy).

Warsztaty przekształciły się w grupę wsparcia prowadzoną obecnie raz w miesiącu.

Prowadzenie terapii rodzin -Projekty „Otwarty dialog włączenie rodzin i sieci społecznych w pomoc specjalistyczną dla osób po kryzysach psychicznych”

Problemy, którymi zajmuje się w pracy:

Stany depresyjne

Schizofrenia

Stany lękowe

Stany nerwicowe

Sytuacje kryzysowe

Trudności w podejmowaniu decyzji

Problemy z samooceną

Proponuje też terapię rodzin

 

Praca jest dla mnie pasją. W swojej pracy staram się nawiązywać ciepły, empatyczny i jednocześnie profesjonalny kontakt z pacjentami. Zawsze chciałam pomagać innym osobom, co mogę realizować także w moim zawodzie. Po za tym w wolnym czasie interesuje się podróżami i odkrywaniem świata. Moja pasją jest taniec ( salsa, bachata). Dużą rolę w moim życiu odgrywa kontakt z rodziną i przyjaciółmi.

Psychoterapeuta psycholog Gdynia Terapia rodzin, dzieci i młodzieży